browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Przemówienie powitalne

Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością pragnę powitać zacnych i przyjaznych gości, którzy przyjęli zaproszenie, by wspólnie z nami przeżywać tak doniosłe i wzruszające Święto Szkoły. Bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć dziś tak wiele znajomych i serdecznych twarzy.

 • bardzo serdecznie witam Panią Komendant Ośrodka Szkolenia Slużby Więziennej – Dorotę Pawlak

 • Cieszę się, że jest z nami Pan Paweł Kacprzyk – Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Popowie

 • Witam Pana Wójta Gminy Somianka – Andrzeja Żołyńskiego

 • bardzo ciepło pragnę powitać pana dyrektora Teatru Muzycznego Roma w W-wie – pana Wojciecha Kępczyńskiego – wielkiego przyjaciela naszej szkoły

 • bardzo nam miło, iż możemy gościć dziś Panią Zofię Sulgostowską – cioteczną wnuczkę patronki naszej szkoły

 • witam kolejnego przyjaciela szkoły – panią Joannę Król – Sroczyńską

 • witam wieloletniego dyrektora szkoły w Popowie – panią Celinę Żmijewską

 • oraz dyrektorów sąsiednich szkół – dyrektor Aleksandrę Kalinowską, Elżbietę Walaszczyk, Jolantę Filipczak, Agnieszkę Augustynik, Agnieszkę Ślubowską

 • witam zarząd Stowarzyszenia „Przyjazny Krąg” ( p. Anna Kmoch, Bożena Bajorek)

 • kolejni nasi przyjaciele, którzy zaszczycili nas dziś swoją obecnością, to –

 • państwo Anna i Tadeusz Lis,

 • państwo Esse,

 • państwo Śmigielscy,

 • Maryla Marchocka

 • pani Grażyna Barańska

 • witam prezesa miejscowej OSP – p. Tomasza Grzeskiewicza

 • oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólnota Wsi”

 • bardzo miło mi powitać byłych pracowników naszej szkoły: Dorotę Groszkiewicz, Katarzynę Żebrowską, Barbarę Chojnacką, Marka Rozenka, Roberta Kędzielewskiego, Witolda Maciąga , Renatę Skurę, Magdalenę Melion, Urszulę Żmijewską, Kazimierza Wiśniewskiego

 • witam serdecznie obecne grono pedagogiczne, Was drodzy uczniowie wraz z rodzicami oraz współorganizatora dzisiejszej uroczystości – NTO „Moja Wieę” z Prezesem Mirosławem Dąbrowskim na czele oraz byłym Prezesem Bogumiłem Gajewskim

 • szcególnie ciepło chcę powitać prywatne grono naszych przyjaciół, fanów, mężów, żon, dzieci, braci czy siostry – witajcie kochani.

Spotykamy się w dniu dzisiejszym na doniosłej uroczystości, którą nazwaliśmy Jubileuszem Dziesięciolecia. Dzisiejsza data jest umownym terminem świętowania dziesięcioletniego istnienia NTO „Moja Wieś” oraz Szkoły w Popowie Kościelnym. Z pewnością wiedzą Państwo, iż historia naszej szkoły sięga dużo wcześniej, bo roku 1897, kiedy to została pobudowana pierwsza szkoła w Popowie, która otrzymała tytuł „początkowej szkoły gminnej imienia Wielkiej Księżny Tatiany Mikołajówny”. Stanęła tuż przy dzisiejszej zagrodzie pana Jakubowskiego od strony wschodniej. Uczęszczały do niej dzieci z całej niemal parafii. Był to wygodny, drewniany budynek o czterech oknach. Dowiadujemy się o tym z Kroniki naszej szkoły, której pierwsza strona została zapisana ręką Pani Kazimiery Augustynowicz, obecnej patronki naszej szkoły, w 1918 roku. Od tego momentu trzydziestoletnia Kazimiera zostaje kierowniczką czterooddziałowej szkoły w Popowie. Zapisała się w pamięci uczniów, jak i na stronach Kroniki jako wspaniały pedagog, gorąca patriotka oraz niezmordowany społecznik. Czytając Kronikę szkoły pisanej ręką Pani Augustynowicz w latach 1918-1937 nie można było oprzeć się myśli, że właśnie Pani Kazimiera powinna stać się patronem szkoły w Popowie Kościelnym.

Szkoła w ciągu następujących lat po odejściu pani Augustynowicz zmagała się z licznymi trudnościami i przeciwnościami losu. Przeżyła zawieruchę wojenną, lata okupacji i trudny okres powojenny. Nigdy jednak nie zabrakło ofiarnych i oddanych osób, gotowych wspierać szkołę
w Popowie w trudnych momentach. Dzięki ich zaangażowaniu szkoła istnieje do dnia dzisiejszego, pomimo, iż z powodu trudności finansowych z końcem czerwca 2001 roku decyzją Rady Gminy zostaje zlikwidowana. Społeczności lokalnej trudno było pogodzić się z faktem, że szkoła z ponad stuletnią historią i wspaniałą tradycją mogłaby przestać istnieć. Rodzice z pomocą ówczesnego Proboszcza Cezarego Siemińskiego podjęli współpracę ze stowarzyszeniem , które zobowiązało się pomóc, by placówka mogła funkcjonować dalej. Ówczesna dyrektor Szkoły pani Celina Żmijewska, w Kronice szkoły w tamtym czasie zapisała „ Rodzice dzieci stanęli na wysokości zadania. Widać było bardzo duże zaangażowanie, zwłaszcza w zdobywanie środków pieniężnych na remont budynku. Największe zaangażowanie wykazali państwo Mirosław i Agata Dąbrowscy oraz Elżbieta Jakubiak, którzy wiele czasu poświęcili na zorganizowanie remontu w szkole, na szukanie sponsorów. Dotarli też do sponsora, który przeznaczył znaczną sumę pieniędzy na remont. Podczas remontu zostały wymienione wszystkie okna, pomalowano wszystkie pomieszczenia i zrobiono podłogi. Klasy są czyste, estetyczne i kolorowe i zasługują na miano „wesołej szkoły”, w której uczniowie na pewno będą się czuli bardzo dobrze”.

W tym właśnie momencie rozpoczyna się nasza historia…

Dnia 1 września 2001 roku rozpoczyna swoją działalność odrodzona Publiczna Szkoła Podstawowa kierowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie, które na cztery lata staje się organem prowadzącym popowską szkołę. W roku szkolnym 2001/2002 edukację szkolną rozpoczęło 27 uczniów na czterech poziomach. Pieczę nad szkołą przejęła dyrektor Agnieszka Kula. Grono pedagogiczne tworzą: p. Ewa Rusiniak – wych. kl. I,Agata Cieślikiewicz – wych. kl. II, Barbara Chojnacka – nauczyciel jęz. angielskiego i ksiądz Cezary Siemiński – katecheta i de facto opiekun duchowy szkoły. Ze względu na trwający remont budynku szkoły, przez pierwszy miesiąc zajęcia odbywają się w miejscowej remizie strażackiej, w której dzisiaj gościmy(wracamy więc dzisiaj do źródeł..). 25 listopada odbyło się oficjalne otwarcie szkoły, które było ważnym wydarzeniem zarówno dla mieszkańców Popowa oraz wielu zaproszonych gości. Pierwszy rok szkolny mija w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Ambitni rodzice nie spoczywają jednak na laurach i w 2002 roku zrzeszają się w Nadbużańskim Towarzystwie Oświatowym „Moja Wieś”, które podejmuje się pilotażu rozbudowy budynku szkoły.

Podejmuje też wiele innych inicjatyw – w maju 2003 roku rodzice wraz z nauczycielami organizują pierwszy festyn, z którego dochód przeznaczony jest na rzecz szkoły, natomiast rok później Popowo przeżywa wielkie Święto – uroczyste obchody 800-lecia swego istnienia. Stowarzyszenie we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, OSP w Popowie oraz nauczycielami popowskiej szkoły zorganizowało na ten dzień: przepiękną wystawę na temat historii Popowa (ukłony dla Pani Maryli Marchockiej), wystawę prac Pani Aleksandry Wieczorkowskiej, lokalnej artystki(P. Grażyna Barańska), loterię fantową, kiermasz prac uczniów, aukcje darów otrzymanych od ówczesnego Prezydenta m st. W-wy Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość zakończył wzruszający koncert Antoniny Krzysztoń.

Rok 2005 przynosi duże zmiany. Od września NTO na czele z prezesem Mirosławem Dąbrowskim staje się organem prowadzącym szkołę, które z marszu przystępuje do rozbudowy budynku szkoły. W krótkim czasie powstaje nowa klatka schodowa, drugie piętro oraz pokój nauczycielski. Ponadto zostaje ogrodzony teren wokół szkoły oraz zakupiony samochód do transportu dzieci, tzw. „busik szkolny”. Wyposażono też sale lekcyjne w komputery oraz inne, niezbędne pomoce dydaktyczne. Potrzebne środki finansowe Stowarzyszenie stara się pozyskiwać w każdy możliwy sposób – poprzez festyny, zbiórki, sponsorów, MEN czy wsparcie przyjaciół szkoły, na których zawsze możemy liczyć. Od 2011 roku NTO jest również organizacją pożytku publicznego.

Rok 2007 upłynął nam pod hasłem przygotowań do uroczystości nadania imienia naszej szkole.
Z tej okazji została opracowana i wydana drukiem historia szkoły w Popowie pisana ręką naszej patronki w latach 1918-1937 (można ją nabyć podczas dzisiejszej uroczystości -polecam) Uporządkowaliśmy też grób naszej patronki na miejscowym cmentarzu, którym opiekujemy się jako szkoła. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień 15 czerwca 2007 roku!

Najpierw ksiądz proboszcz Cezary Siemiński odprawił uroczystą Mszę Świętą i dokonał aktu poświęcenia sztandaru, ufundowanego szkole przez organ prowadzący. Następnie uczniowie
i zaproszeni goście udali się na plac przed szkołą na dalszą część uroczystości. Wśród zaproszonych gości witaliśmy Szefa Gabinetu Prezydenta RP

Marszałka Sejmu RP

Przedstawicieli Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

Przedstawicieli władz lokalnych

Dyrektorów sąsiednich szkół

rodziców naszych uczniów, mieszkańców Popowa i wielu przyjaciół szkoły.

Z największym wzruszeniem powitaliśmy 12 uczniów pani Kazimiery Augustynowicz, która nie tylko była ich nauczycielką, ale i wielkim przyjacielem. Osobisty kontakt utrzymywali z Nią do ostatnich chwil Jej życia. Uroczystości uświetniały występy chóru młodzieży szkolnej pod dyrekcją pani Golatowskiej z Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku.

Po uroczystym przekazaniu przez rodziców sztandaru uczniom został odczytany list Prezydenta RP –Lecha Kaczyńskiego (p. Anna Lis).Kolejnym podniosłym momentem było odsłonięcie przez byłych uczniów pani Augustynowicz tablicy pamiątkowej przy Dębie Wolności.

Z kroniki szkolnej dowiedzieliśmy się, że 3 maja 1920r uczniowie zasadzili ten dąb przed szkolnym budynkiem. Uczynili to na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rośnie on nadal i stał się pięknym, rozłożystym dębem. Napis na tablicy głosi:

DĄB WOLNOŚCI

Posadzony przez dzieci szkolne 3 maja 1920 roku na pamiątkę odzyskania niepodległości.

Z uwagą i wzruszeniem zebrani wysłuchali osobistych wspomnień byłych uczniów naszej Patronki.

Głos zabrała pani Kazimiera Korzeniowska i pan Jan Gajewski.

Na zakończenie oklaskiwaliśmy występy chóru i inscenizację przygotowaną przez panią Ewę Gajewską. Całości uroczystości towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.

Kolejne lata przynoszą szkole wiele dalszych radości. Wszystkim im towarzyszy stały rozwój szkoły, wzrastająca liczba uczniów i nauczycieli, wiele przeżytych wspólnie uroczystości, frajdy z wycieczek, wygranych w konkursach, wzruszeń z mniejszych i większych sukcesów naszych uczniów.

Obecnie szkoła jest sześcioklasową publiczną szkołą podstawową prowadzoną nadal z sukcesem przez NTO „Moja Wieś”. W kilkuosobowych klasach uczy się w sumie 57 uczniów, pracuje z nimi 11 zaangażowanych nauczycieli. Ambicją organu prowadzącego szkołę oraz grona pedagogicznego jest nie tylko utrzymanie szkoły przy życiu, ale ponadto jej autentyczny rozwój. Wszyscy z zapałem pracujemy, niektórzy z nas już od ponad 10 lat, by tak się stało. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą w przyszłości dumni, że są absolwentami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym.

Drodzy Państwo!

Wszystko to nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania i wsparcia wielu ludzi- członków Stowarzyszenia, społeczności szkolnej oraz całej rzeszy naszych przyjaciół. Wszyscy Państwo zaproszeni na dzisiejszą uroczystość, w jakimś stopniu przyczynili się do powstania lub rozwoju naszej szkoły. Dzisiejszy dzień jest okazją do złożenia Państwu serdecznych i szczerych podziękowań. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska wraz z zasługami, za które chciałabym podziękować. Pozwolą zatem Państwo, że złożę teraz wszystkim Państwu głęboki ukłon podziękowania. Dziękujemy!